Doç.Dr.
Nesrin GÜLER
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
İletişim
(264) 295 59 66